เรียนฟรี การสร้าง Application ด้วย Microsoft Excel 2013 ฉบับฐานข้อมูล Excel

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

CEO ที่ Programmer Thailand และ Sky Courses
Play this video

การสร้าง Application ด้วย Microsoft Excel 2013 ฉบับฐานข้อมูล Excel

ความยาว: 1:27:41

รายละเอียดเนื้อหา

การสร้าง Application ด้วย Microsoft Excel 2013 ฉบับฐานข้อมูล Excel

บทที่ 1 รู้จักกับ Microsoft Excel 2013

3:24

บทที่ 2 การใช้งาน Microsoft Excel 2013 ฉบับฐานข้อมูล

การตั้งชื่อ Database แบบ Dynamic Range Name ใน Microsoft Excel 2013

5:26

การสร้าง MasterRecord และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน Microsoft Excel 2013

19:43

การสร้างหน้าสรุปแบบ PivotTable และ PivotChart ใน Microsoft Excel 2013

12:51

บทที่ 3 การบันทึก Macro

เตรียมตัวก่อนการบันทึก Macro ใน Microsoft Excel 2013

3:17

การบันทึก Macro และสร้างปุ่มเรียกใช้งานใน Microsoft Excel 2013

22:10

บทที่ 4 สรุปการใช้งาน Microsoft Excel 2013 ฉบับฐานข้อมูล

สรุปการใช้งานฐานข้อมูล Microsoft Excel 2013

3:53

กลับขึ้นบน