เรียนฟรี สร้าง Template สำหรับ Joomla 3

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

CEO ที่ Programmer Thailand และ Sky Courses
Play this video

สร้าง Template สำหรับ Joomla 3

ความยาว: 1:32:7

รายละเอียดเนื้อหา

สร้าง Template สำหรับ Joomla 3

บทที่ 1 บทนำ

การติดตั้ง Joomla 3 ตัวอย่าง

9:29

บทที่ 2 การสร้าง Joomla 3 Template

13:54

การเพิ่มตำแหน่ง Module ใน Template

4:40

การสร้างไฟล์แสดงรายละเอียด Template

9:33

การ Zip ไฟล์ Template เพื่อการติดตั้ง

1:55

การติดตั้ง Template ใหม่

5:05

การเลือก Template ที่เราได้ติดตั้ง

3:09

บทที่ 3 การปรับแต่ง Joomla 3 Template

การจัดการกับ CSS และ JavaScript ไฟล์

7:53

การเพิ่ม Bootstrap CSS เข้าในระบบ

6:48

การกำหนดให้เว็บไซต์มีลักษณะ Responsive

11:40

บทที่ 4 กำหนดค่าเพิ่มเติมและสรุป

ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัย

2:04

ทดลองนำโมดูลต่างๆ มาแสดง

11:07

สรุปการสร้าง Template Joomla 3

2:21

กลับขึ้นบน