เรียนฟรี การพัฒนา Web Application กับ Basic Yii Framework Workshop

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

CEO ที่ Programmer Thailand และ Sky Courses
Play this video

การพัฒนา Web Application กับ Basic Yii Framework Workshop

ความยาว: 11:40:40

รายละเอียดเนื้อหา

สุดยอดของการเขียนโปรแกรมด้วย Yii Framework ที่จะทำให้เราพัฒนา Web Application ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบ Gii Generator ที่ทำให้เรา Generate CRUD ลดการเขียนโปรแกรมลง 50%

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Yii Framework

Yii Framework คืออะไร ตัวอย่าง

4:38

ดาวโหลดและติดตั้ง Yii Framework

8:42

การสร้าง Project ใหม่ใน Netbean IDE

4:35

บทที่ 2 เรียนรู้ MVC

เรียนรู้การทำงานแบบ MVC

4:00

เรียนรู้ Controller เบื้องต้น

20:33

เรียนรู้ View เบื้องต้น

4:25

เรียนรู้ Model เบื้องต้น

7:58

ทดลองการเขียนโปรแกรมแบบ Input - Process - Output

15:46

บทที่ 3 การทำงานกับฐานข้อมูล MySQL

การสร้างฐานข้อมูลใน MySQL ด้วย phpMyAdmin

2:41

แนะนำโปรแกรมออกแบบฐานข้อมูล MySQL Workbench

7:46

การสร้าง Entity

7:51

การสร้าง Relation แบบต่างๆ

11:01

การ Forward Engineering ER Diagram ไปยังฐานข้อมูล

4:09

การ Reverse Engineering ฐานข้อมูลกลับมายัง ER Diagram

4:05

บทที่ 4 การใช้งาน Yii Framework ระดับพื้นฐาน

การตั้งค่า Config Yii Framework

5:08

รู้จักกับ Gii Generator

3:50

การใช้ Gii Generator เพื่อสร้าง Model

6:08

การใช้ Gii Generator เพื่อสร้าง Controller and CRUD

10:39

การสร้าง Theme เบื้องต้น

9::07

การใช้งาน Layout เฉพาะ Action

9:21

สรุปการใช้งาน Yii Framework เบื้องต้น

3:07

กลับขึ้นบน