เรียนฟรี PHP PDO และ MySQL

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

CEO ที่ Programmer Thailand และ Sky Courses
Play this video

PHP PDO และ MySQL

ความยาว: 2:39:32

รายละเอียดเนื้อหา

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา PHP กับการใช้งาน PHP Data Object โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL

บทที่ 1 เตรียมความพร้อม

บทที่ 2 เรื่องของฐานข้อมูล MySQL

บทที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบ PDO

เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย PDO

12:20

เขียนโปรแกรมสร้างหน้า Layout ด้วย Bootstrap 3

11:14

เขียนโปรแกรมเข้าสู่ระบบแบบ PDO

43:30

บทที่ 4 การเขียนโปรแกรมแบบ SELECT INSERT UPDATE และ DELETE

เขียนโปรแกรมดึงข้อมูลมาแสดงแบบ PDO

22:35

เขียนโปรแกรมเพิ่มข้อมูลแบบ PDO

19:28

เขียนโปรแกรมแก้ไขข้อมูลแบบ PDO

21:53

เขียนโปรแกรมลบข้อมูลแบบ PDO

8:05

บทที่ 5 สรุปการเขียนโปรแกรมด้วย PHP Data Object (PDO)

สรุปการเขียนโปรแกรม PHP แบบ PDO

02:37

กลับขึ้นบน