เรียนฟรี Yii2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Yii Framework 2

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

CEO ที่ Programmer Thailand และ Sky Courses
Play this video

Yii2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Yii Framework 2

ความยาว: 0:41:52

รายละเอียดเนื้อหา

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Yii Framework 2 ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้องจนถึงการ Upload Web Application สู่ Server

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Yii Framework 2.0 (Yii2)

การสร้างฐานข้อมูลสำหรับ Yii2 Basic

6:02

การใช้งาน Migration เบื้องต้น สำหรับ Yii2 Basic

6:12

บทที่ 2 การใช้ Gii Generator

การใช้ Gii สร้าง Model ใน Yii2 Basic

4:02

การใช้ Gii สร้าง CRUD ใน Yii2 Basic

4:02

บทที่ 3 เรียนรู้ Yii2

การใช้ Html Helpers a()

7:59

กลับขึ้นบน