PHP PDO MySQL ระบบบริหารจัดการวัสดุ-พัสดุ

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

CEO ที่ Programmer Thailand และ Sky Courses
Play this video

PHP PDO MySQL ระบบบริหารจัดการวัสดุ-พัสดุ

ความยาว: 13:10:36

รายละเอียดเนื้อหา

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ในยุคใหม่นั้นจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า PDO นั้นคือ PHP Data Objects ซึ่งเป็น Object ที่เป็น Extension ติดมากับ PHP โดยมีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลได้กับหลายๆ ฐานข้อมูลช่วยให้สามารถเรียนรู้และเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ทุกท่านสามารถเรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมด้วย PHP PDO กับฐานข้อมูล MySQL ในระดับกลาง ซึ่งช่วยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองได้เป็นอย่างดี และหลักสูตรนี้จะช่วยให้ทุกท่านพัฒนาตัวเองให้ก้าวเข้าสู่การเขียนโปรแกรมในระดับสูงขึ้นไปได้เป็นอย่างดี

บทที่ 1 พื้นฐาน PHP

14:19

บทที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

52:25

บทที่ 3 การจัดการ Layout

เรียนรู้การทำ Graphic User Interface ด้วย Bootstrap

1:00:21

บทที่ 4 เรียนรู้การทำ CRUD

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเรียกข้อมูล (Select)

30:28

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพิ่มข้อมูล (Insert)

1:13:46

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแก้ไขข้อมูล (Update)

55:44

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมลบข้อมูล (Delete)

8:44

สรุปการทำ CRUD

3:00

บทที่ 5 ระบบ User และตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน

การเขียนโปรแกรมเข้าสู่ระบบ (Login)

29:51

การเขียนโปรแกรมออกจากระบบ (Logout)

4:27

การเขียนโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์

10:56

การสร้างเมนูแสดงตามสิทธิ์

26:07

สรุปการเรียนรู้ส่วนแรก

1:54

บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมเฉพาะงาน

การปรับเปลี่ยน ER Diagram และการแก้ไขไฟล์

22:14

การเขียนโปรแกรมเบิกวัสดุ-ยืมพัสดุ

1:50:21

การเขียนโปรแกรมคืนพัสดุ

1:41:21

การเขียนโปรแกรมแจ้งซ่อมและกำหนดสถานะการซ่อม

44:52

การเขียนโปรแกรมสั่งซื้อวัสดุและพัสดุ

35:21

การเขียนโปรแกรมตรวจรับการสั่งซื้อ

58:33

กลับขึ้นบน