เรียนฟรี Laravel Workshop การพัฒนาระบบ Webboard ด้วย Laravel

กฤษณวัฒน์ แก้วแสนเมือง

กฤษณวัฒน์ แก้วแสนเมือง

ประสบการณ์พัฒนาเว็บไซต์ 3 ปี สกิลที่ชำนาญ php,css ,javascript,mysql ผู้ก่อตั้ง Laraveltut.com
Play this video

Laravel Workshop การพัฒนาระบบ Webboard ด้วย Laravel

ความยาว: 11:16:28

รายละเอียดเนื้อหา

Laravel Workshop - การพัฒนาระบบ Webboard ด้วย Laravel 

บทที่ 1 หน้าบ้าน (Frontend)

04:46

ตอนที่ 5 การลงทะเบียน ตอน View กับ Route

12:25

ตอนที่ 6 การลงทะเบียน ตอน Controller และ Model

15:38

ตอนที่ 7 การเข้าสู่ระบบ ตอน View

18:33

ตอนที่ 8 การเข้าสู่ระบบ ตอน Controller และ Model

12:38

ตอนที่ 9 การออกจากระบบ และ การตกแต่ง Top menu

04:36

ตอนที่ 10 การเพิ่มคำถาม ตอน การสร้าง View

11:02

ตอนที่ 11 การสร้างตาราง question และ tag ด้วย Migration

08:33

ตอนที่ 12 สร้าง model ของ question และ tag ปิดท้ายด้วยการตั้งค่าความสัมพันธ์แบบ Many to Many

06:22

ตอนที่ 13 สร้างกฏในการตรวจสอบค่าจากฟอร์ม ใน Model

03:37

ตอนที่ 14 การเพิ่มคำถาม ตอน Controller

22:42

ตอนที่ 15 การใช้งาน Route filter และ Route group

05:17

ตอนที่ 16 สร้างหน้า view ให้หน้า index ภาค 1

08:40

ตอนที่ 17 บทคั่นเวลา debug แบบง่ายๆด้วย Kint

05:03

ตอนที่ 18 บทคั่นเวลา รำคาญโฟลเดอร์ public ไหม มาเอาออกกันเถอะ

01:32

ตอนที่ 19 บทคั่นเวลา การตั้งค่า Virtual host เพื่อเอา localhost ออก

05:01

ตอนที่ 20 สร้างหน้า index ภาค controller

10:30

ตอนที่ 21 สร้างหน้า view ให้หน้า index ภาค 2

13:38

ตอนที่ 22 สร้างหน้าแสดงคำถาม ตอน สร้าง friendly url และ route

09:41

ตอนที่ 23 สร้างหน้าแสดงคำถาม ตอน Controller

06:05

ตอนที่ 24 สร้างหน้าแสดงคำถาม ตอน View

20:12

ตอนที่ 25 การแสดงจำนวนการดูคำถาม

02:43

ตอนที่ 26 การให้คะแนนคำถาม ภาค View

17:58

ตอนที่ 27 การให้คะแนนคำถาม ภาค Controller

06:03

ตอนที่ 28 การอนุญาตให้สมาชิกเท่านั้นที่ให้คะแนนได้

02:05

ตอนที่ 29 อนุญาตให้คะแนนได้ครั้งเดียว และ การเก็บประวัติการให้คะแนน

14:34

ตอนที่ 30 การลบคำถามของตัวเอง

07:26

ตอนที่ 31 ไม่ให้ผู้ใช้งาน ให้คะแนนคำถามของตัวเอง

09:41

ตอนที่ 32 การลบคำถาม ภาค View

09:04

ตอนที่ 33 การลบคำถาม ภาค Controller

04:36

ตอนที่ 34 สร้างตารางคำตอบ ด้วย Migration

06:07

ตอนที่ 35 การเพิ่มคำตอบ ภาค controller

12:49

ตอนที่ 36 การเพิ่มคำตอบ ภาค View

19:16

ตอนที่ 37 การแสดงคำตอบ

18:30

ตอนที่ 38 การให้คะแนนคำตอบ

08:40

ตอนที่ 39 การเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

25:17

ตอนที่ 40 การลบคำตอบของตัวเอง

04:42

ตอนที่ 41 การจัดการคะแนน

12:10

ตอนที่ 42 แสดงลำดับของผู้ใช้งานที่ได้คะแนน

13:14

ตอนที่ 43 การแสดง tag ทั้งหมด

06:36

ตอนที่ 44 การค้นหาตาม tag

03:56

ตอนที่ 45 เก็บตกหน้า Index

08:43

บทที่ 2 หลังบ้าน (Backend)

ตอนที่ 46 เริ่มต้นสร้าง Backend

09:42

ตอนที่ 47 แก้ไขการ redirect หลังการ login ให้ admin

05:07

ตอนที่ 48 การติดตั้ง Datatable และนำตารางคำถามมาแสดง

20:12

ตอนที่ 49 การปรับปรุงหน้า Dashboard และ แสดงรายชื่อของคำถาม

19:05

ตอนที่ 50 การแก้ไขคำถาม ภาค View

24:16

ตอนที่ 51 การแก้ไขคำถาม ภาค Controller

06:20

ตอนที่ 52 การจัดการข้อความแสดงผลการทำงาน

02:17

ตอนที่ 53 การลบคำถาม

00:59

ตอนที่ 54 การแก้ไขเมนู

08:50

ตอนที่ 55 การแสดงรายการ คำตอบ

22:28

ตอนที่ 56 การแก้ไขและลบ คำตอบ

02:57

ตอนที่ 57 การจัดการผู้ใช้งาน ภาค 1

30:01

ตอนที่ 58 การจัดการผู้ใช้งาน ภาค 2

07:25

ตอนที่ 59 การจัดการ tag

23:07

ตอนที่ 60 การแสดงกราฟในหน้า dashboard

00:57

ตอนที่ 61 การจำลองข้อมูลเพื่อ สร้างกราฟ

14:25

ตอนที่ 62 กราฟแสดงจำนวนคำถามต่อผู้ใช้งาน

25:11

ตอนที่ 63 กราฟแสดงจำนวนคำตอบต่อผู้ใช้งาน

02:34

ตอนที่ 64 เก็บตก จัดการ route และการแบ่งหน้า

08:50

กลับขึ้นบน