สร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย JOOMLA 3.3.6

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

CEO ที่ Programmer Thailand และ Sky Courses
Play this video

สร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย JOOMLA 3.3.6

ความยาว: 5:3:1

รายละเอียดเนื้อหา

สร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย JOOMLA 3.3.6

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Joomla 3.3.6

รู้จัก Joomla 3.3.6 ตัวอย่าง

10:25

ติดตั้ง Web Server ตัวอย่าง

10:34

บทที่ 2 การติดตั้งและใช้งานส่วนเสริม

การติดตั้งภาษาไทย

05:57

ติดตั้ง Template ใหม่ ดูตำแหน่ง Template และตั้งค่า Module

13:30

ติดตั้ง Component, Module และ PlugIn

13:10

การตั้งค่าหลักของระบบ

04:26

การใช้งาน Component, Module และ PlugIn

41:15

เพิ่มเติมการสร้าง Module แบบต่างๆ

20:15

บทที่ 3 หมวดหมู่และเนื้อหา

การจัดการหมวดหมู่ และ การจัดการเนื้อหา

14:44

การจัดการเมนู

07:54

การปรับแต่ง Module แสดงข้อมูลหน้าแรก

43:31

การสร้างเนื้อหาแบบปกติ ดาวน์โหลดเอกสาร และอัลบั้มรูป

15:38

บทที่ 4 การออกแบบ Template Joomla 3

แนวทางการออกแบบ Template โดยใช้โปรแกรม Artisteer

22:38

บทที่ 5 เตรียมความพร้อมก่อน Upload

เตรียมตัวก่อน Upload

03:42

สมัคร Free Hosting

10:05

บทที่ 6 การอัพโหลดขึ้นโฮสต์จริง

Upload ไฟล์ขึ้น Server

10:30

การสร้างและติดตั้งฐานข้อมูลใน Server

19:08

การตั้งค่าหลังการ Upload

14:10

สรุปการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 3.3.6

03:13

กลับขึ้นบน