พัฒนาระบบจัดการห้องพักออนไลน์ด้วย PHP PDO และ MySQL

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

CEO ที่ Programmer Thailand และ Sky Courses
Play this video

พัฒนาระบบจัดการห้องพักออนไลน์ด้วย PHP PDO และ MySQL

ความยาว: 8:47:57

รายละเอียดเนื้อหา

ระบบจัดการห้องพักออนไลน์เป็นระบบสำหรับจัดการห้องพัก ลูกค้า การชำระค่าเช่าห้อง พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา PHP โดยเขียนแบบ PDO ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้หลายฐานข้อมูล ในที่นี้จะใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล
เนื้อหาจะเน้นการเขียนโปรแกรมที่สั้น เช่น การทำ CRUD จะเขียนให้อยู่ในหน้าเดียว ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจและไฟล์ไม่เยอะ 
การอธิบายด้วยคำที่ง่ายๆ และมีการอธิบายซ้ำเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้สามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ PDO ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น
ผู้จัดทำหวังว่าหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้มีความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นของตัวเองได้ในโอกาสต่อไป

บทที่ 1 เตรียมความพร้อม

11:03
08:07

PHP PDO คืออะไร ตัวอย่าง

03:51

บทที่ 2 เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย PDO

การสร้าง Layout ให้กับระบบด้วย Bootstrap

27:53

การสร้างระบบ Login แบบ Session

1:01:04

การเขียนโปรแกรมออกจากระบบ

16:28

การสร้างเมนูตาม Session

12:13

การสร้างระบบสิทธิ์การใช้งาน

13:34

การเขียนโปรแกรมเรียกข้อมูลมาแสดง

14:14

การเขียนโปรแกรมเพิ่มข้อมูล

26:32

การเขียนโปรแกรมแก้ไขข้อมูล

27:37

การเขียนโปรแกรมลบข้อมูล

07:24

เพิ่มเมนูสำหรับ Admin

24:59

บทที่ 3 เขียนโปรแกรมส่วนจัดการหอพัก

เขียนโปรแกรมเช่าห้อง

58:52

เขียนโปรแกรมเพิ่มลูกค้า

53:38

เขียนโปรแกรมหน้าแรก

28:47

เขียนโปรแกรมตรวจสอบและกำหนดสถานะการชำระ

46:09

กลับขึ้นบน