เรียนฟรี Phalcon Basic Tutorial พื้นฐานการพัฒนา Web Application ด้วย Phalcon Framework

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

CEO ที่ Programmer Thailand และ Sky Courses
Play this video

Phalcon Basic Tutorial พื้นฐานการพัฒนา Web Application ด้วย Phalcon Framework

ความยาว: 0:42:8

รายละเอียดเนื้อหา

Phalcon Basic Tutorial - พื้นฐานการพัฒนา Web Application ด้วย Phalcon Framework

บทที่ 1 รู้จัก Phalcon

06:40

การสร้าง Project Phalcon ตัวอย่าง

03:59

เรียนรู้ Routing ใน Phalcon

13:23

เรียนรู้ Theming ใน Phalcon

05:13

การติดตั้งและใช้งาน Web Tools เบื้องต้น

05:41

กลับขึ้นบน