เรียนฟรี สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย ECShop

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

CEO ที่ Programmer Thailand และ Sky Courses
Play this video

สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย ECShop

ความยาว: 1:21:45

รายละเอียดเนื้อหา

สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย ECShop

บทที่ 1 รู้จักกับ ECShop

04:06

การดาวน์โหลดและติดตั้ง ECShop

15:22

บทที่ 2 การบริหารจัดการระบบ

การ Login เข้าบริหารจัดการระบบ

2:49

การตั้งค่าร้านค้าเบื้องต้น

10:41

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

03:45

การเพิ่มสินค้าใหม่

10:23

บทที่ 3 การอัพโหลดขึ้น Server จริง

การเตรียมตัวสำหรับ Upload ไปยัง Server จริง

02:23

การสมัครฟรี Web Hosting

04:56

การ Upload ด้วย Filezilla

05:58

การสร้างฐานข้อมูลใน Server จริงและการ Restore ข้อมูล

04:32

การตั้งค่า Config สำหรับ ECShop ให้รู้จักฐานข้อมูลใหม่

05:01

การตั้งค่า Permission หลังการ Upload

09:38

สรุปการสร้างเว็บขายสินค้าด้วย ECShop

02:11

กลับขึ้นบน