Help Center

ศูนย์กลางความช่วยเหลือ

ศูนย์กลางความช่วยเหลือสำหรับการสมัครใช้งาน การสร้างสรรค์บทเรียนตลอดจนสำหรับนักการตลาด

คำถามที่ถามบ่อย

  1. สมัครผ่าน Facebook Connect โดยเข้าเมนู "เข้าสู่ระบบ" จากนั้นคลิกปุ่ม Facebook เพื่อเชื่อมต่อผ่าน Facebook จากนั้น ยืนยันข้อมูลผ่าน Email และทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน
  2. สมัครผ่านแบบฟอร์มสมัครสมาชิกโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม สมัครสมาชิก จากนั้นยืนยันข้อมูลผ่าน Email ที่สมัครก็สามารถเข้าใช้งานได้
เลือกหลักสูตรที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ลงทะเบียนเรียน เลื่อนปุ่มยอมรับข้อตกลงการใช้งาน จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป แล้วกดปุ่ม ส่งข้อมูล ก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ว
การชำระค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายสามารถชำระได้ที่
ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่452-0-250-78-1 ชื่อบัญชีร้านหนุมานไอที โดยนายมานพ กองอุ่น ประเภทออมทรัพย์
จากนั้นสามารถแจ้งชำระได้ที่ contact@skycourses.com
การสมัครผู้บรรยายนั้นสามารถส่งวีดีโอหลักสูตรของคุณมาได้ที่ SkyCourses.com เลขที่ 10 ซอย 17 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 พร้อมกับรายละเอียดหลักสูตร และราคาที่ต้องการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน โดยผู้บรรยายจะได้รับค่าตอบแทนจากการลงทะเบียนเรียน 65% และทาง SkyCourses.com ได้รับ 35%
การสมัครนักการตลาดสำหรับทำการตลาดในหลักสูตรต่างๆ นั้นสามารถนำ Link จากหลักสูตรต่างๆ แล้วต่อท้ายด้วย ref/UserID โดย UserID คือ รหัสสมาชิก ตัวอย่างเช่น http://www.skycourses.com/course/course/view/id/10/ref/1 เป็นต้น โดยนักการตลาดจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรกเป็นจำนวน 10% ของค่าลงทะเบียนเรียน
กลับขึ้นบน