ข้อตกลงการใช้งาน

Sky Courses

 1. ความเกี่ยวข้องของคุณกับ SkyCourses.com
  1. เว็บไซต์ของ บริษัท หนุมานไอที จำกัด ในชื่อ "www.skycourses.com" ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ"
  2. สิ่งที่คุณใช้งานไม่ว่าจะเป็น หลักสูตร ร้านค้า บริการหรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ"
  3. คุณซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"
 2. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
  1. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการทั้งหมด
  2. จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้
   1. ผู้ใช้บริการคลิกปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ก่อน หรือ แสดงแจ้งเตือนการยอมรับข้องผู้ใช้บริการก่อนการคลิกปุ่มตกลง
   2. ผู้ใช้บริการเข้าใจบริการของผู้ให้บริการซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยิมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
  3. ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกช่วยจำของผู้ใช้บริการ
 3. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
 4. ข้อตกลงในการคิดค่าบริการและเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ
  1. การสมัครสมาชิกผู้ให้บริการจะไม่คิดค่าบริการใดๆ
  2. การลงทะเบียนเรียนถ้าเป็นหลักสูตรที่มีค่าลงทะเบียนจะคิดตามอัตราค่าลงทะเบียนเรียนที่สมาชิกตั้งไว้
  3. ผู้ให้บริการอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ โดยอาจปรับอัตราค่าบริการในระดับที่สูงขึ้นหรือต่ำลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันที่หน้าเว็บ www.skycourses.com
  4. ในกรณีที่มีการปรับลดหรือเพิ่มค่าบริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการและให้ผู้ใช้บริการชำระเงินตามอัตราค่าบริการใหม่เมื่อทำการลงทะเบียนเรียน
 5. ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
  1. ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการเรียนในหลักสูตรต่างๆ ที่ทางผู้ใช้บริการได้สร้างไว้ในระบบโดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเนื้อหาของวีดีโอเหล่านั้น
  2. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงหรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผู้อื่น แต่ทางผู้ให้บริการจะให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ร้องเรียนเหล่านั้น
 6. ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน
  1. รหัสผ่านของผู้ใช้บริการจะถูกเข้ารหัสแล้วเก็บไว้ในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
  3. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ
  4. หากผู้ใช้บริการมีความสงสัยว่าจะมีข้อมูลหรือรหัสผ่านถูกขโมย ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที และจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย
 7. ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัว
  1. สำหรับข้อมูลต่างๆ ที่ทางผู้ให้บริการเก็บรักษาไว้ ให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sky Courses ได้ที่ Privacy Policy ซึ่งนโยบายนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล และการรักษาข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการบันทึกในระบบ
  2. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับที่จะใช้ข้อมูลต่างๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Sky Courses
 8. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
  1. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลียนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
กลับขึ้นบน